DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Main 
About us 
Products 
IrisBG 
Corema 
Ophelia 
Impero - Financials 
Services 
Project management 
Software development 
Key persons 
Contact us 


 

 

Utvikling av datasystemer

Digital Forvaltning innehar totalkompetanse og mange års erfaring innen moderne systemutvikling. Spesielt har vi bred erfaring innen store utviklingsprosjekter hvor det settes høye krav til funksjonalitet og stabilitet.

I tillegg til leveranse av standard programvare utfører vi:

 • Utvikling av nye standard systemløsninger. Hvis dette er programvare som kan være av generell interesse diskuterer vi gjerne et videre samarbeid om salg og markedsføring.
 • Utvikling av spesialtilpasset programvare.
 • Integrering av vår standard programvare med andre systemer.
 • Tilpasning av vår standard programvare til kundens behov.

Våre metoder for systemutvikling forutsetter en aktiv deltakelse fra kundens side. Dette, sammen med en strukturert gjennomføring og valg av riktig teknologi, er viktige faktorer for å kunne levere forventet løsning. Vi kaller dette for ”kreativ systemutvikling”.

> Ta kontakt for en uforpliktende forespørsel.

Teknologisk plattform

Digital Forvaltning har en teknologisk plattform som ikke er statisk, men som tilpasses fortløpende til hensiktmessige metoder og utviklingsverktøy. Dette gir oss høy kompetanse på de muligheter og begrensninger som ligger i forskjellige teknologier og verktøy. Vi kan derved tilpasse valg av verktøy til oppgaven.

I hovedsak benytter våre løsninger en flerlags arkitektur med strukturert oppbygning hvor brukergrensesnitt, behandlingsregler og datalagring er klart atskilt. Resultatet er en tilpasningsdyktig programarkitektur som forenkler både utvikling og senere vedlikehold. I sluttproduktet gir dette økt kvalitet.

Sentrale elementer i vår teknologiske plattform er:

 • Windows og Web applikasjoner.
 • Objektorientert og komponentbasert.
 • Serviceorientert (Web services).
 • Flerlags og distribuert.
 • Utviklingsmiljø: .NET, ASP.NET, Delphi.
 • Programmeringsspråk: C#, VB, Delphi, C++, C.
 • Databaser: SQL Server, MySQL, Access.
 • Modellering: UML, Databasedesign.
 • Design av brukergrensesnitt og Webdesign.