DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Main 
About us 
Products 
IrisBG 
Corema 
Ophelia 
Impero - Financials 
Services 
Project management 
Software development 
Key persons 
Contact us 


 

 

Tjenester

Digital Forvaltning tilbyr tjenester innen følgende hovedområder:

Vi tar ansvar for å gjennomføre prosjektene fra A til Å. Bistand i forbindelse med utforming av kravspesifikasjoner, vurdering og utforming avanserte tekniske løsninger, samt planlegging og gjennomføring av store prosjekter er oppgaver som vi er stolte av å kunne tilby. En oversikt over noen av de prosjektene vi har gjennomført er vist nedenfor.

Tjenestene kan utføres til fast pris eller på timebasis.

> Ta kontakt for en uforpliktende forespørsel.

Gjennomførte prosjekter

Aktørene i Digital Forvaltning har bred erfaring fra store og små prosjekter i offentlig og kommunal sektor.

Ansattportal

Omfang: Design og utvikling av en personlig web-portal for ansatte i Bærum kommune. Gjennom portalen får ansatte tilgang til data om ansettelsesforhold, nye og gamle lønnslipper, samt mulighet til å ajourføre personlige opplysninger (2005-).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

Ny IT infrastruktur

Omfang: Ledelse av prosjektet ”Ny IT infrastruktur”. Oppgaven omfattet blant annet anskaffelse av nytt internt bredbåndsnett, utforming og anskaffelse av ny løsning for IT sikkerhet og overgang til Ethernet i alle LAN. Ansvar for både utforming av kravspesifikasjon, kontraktsforhandlinger og anskaffelse av løsningen (2002-2004).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

Hjemmekontor og mobilt kontor

Omfang: Prosjektledelse for design, implementering og idriftsettelse av løsning for hjemmekontor og mobilt kontor (2003-2004).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

Ophelia - fastlege

Omfang: Design og utvikling av datasystem for administrasjon av fastlege-ordningen (2003-2004).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

IPLOS

Omfang: Utarbeidelse av kravspesifikasjoner for elektronisk innrapportering av data fra bistand- og omsorgsektoren i forbindelse med KOSTRA og IPLOS. Bistand i forbindelse med forhandlinger med leverandører av datasystemer som skal inngå i prøveprosjekt. Design og utvikling av IPLOS Registrering, et datasystem for bruk i kommunene til registrering og innsending av data (2002-).
Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet.
> Les mer om IPLOS Registrering
> Last ned IPLOS Registrering

Balansert målstyring (resultatledelse)

Omfang: Bistand ved utarbeidelse av anbudsforespørsel, vurdering av tilbydere og ved tilrettelegging av kommunens datagrunnlag (2002-2003).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

DNA-base

Omfang: Design av database for registering av DNA prøver og analyser fra planter (2003).
Oppdragsgiver: Botanisk museum, Univ. i Oslo.

Anskaffelse av faktureringssystem

Omfang: Rådgivning og ledelse av delprosjekt for anskaffelse og implementering av nytt faktureringssystem i Bærum kommune. Kvalitetsvurdering av ekstern programvare (2001-2002).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

Kvalitetsplan og arbeidsprosesshåndbok

Omfang: Utarbeidelse av kvalitetsplan og arbeidsprosesshåndbok for systemutvikling og for data- og nettverksdrift (2001-2002).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

BenchPro og LisPro

Omfang: Design og utvikling av datasystemer for presentasjon av ledelsesinformasjon. Tilrettelegging av datagrunnlag fra kommunens fellessystemer (1998-2001).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

Flytting av IT-virksomhet

Omfang: Ledelse og ansvar for samordning og kvalitetssikring av all IT-relatert virksomhet i forbindelse med flytting til nytt Rikshospital på Gaustad (1998-1999).
Oppdragsgiver: Rikshospitalet.

År 2000 analyse

Omfang: Prosjektledelse ved år 2000 analyse av kommunens datasystemer og tekniske utstyr. Rapport med risikovurderinger, tiltak og økonomiske konsekvenser ble utarbeidet og nødvendige systemtilpasninger utført (1998).
Oppdragsgiver: Bærum kommune.

Tekstilsystem

Omfang: Design og utvikling av datasystem for bruk av hospitalets sengesentraler (1998-).
Oppdragsgiver: Rikshospitalet.

EROS (elektronisk rekvisisjon og svar)

Omfang: Design og utvikling av datasystem for elektronisk rapportering av analysesvar til avdelingene (1998-).
Oppdragsgiver: Rikshospitalet.

OAK - Opplæring, autorisasjon, kvalitet

Omfang: Design og utvikling av datasystem for autorisasjonskontroll ved Klinisk-kjemisk avdeling (1998-).
Oppdragsgiver: Rikshospitalet.