DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Main 
About us 
Products 
IrisBG 
Corema 
Ophelia 
Impero - Financials 
Services 
Project management 
Software development 
Key persons 
Contact us 


 

 

Om Digital Forvaltning AS

Digital Forvaltning (DiFo) ble etablert i mai 2003. Vår forretningsidé er å bistå virksomheter med å oppnå en optimal anvendelse av moderne informasjonsteknologi. En hovedmålsetting er å videreutvikle IKT som et viktig strategisk virkemiddel for å effektivisere og forbedre tjenesteproduksjonen. Våre hovedsatsningsområder er utvikling av standard programvare og tjenester knyttet til gjennomføring av IKT-prosjekter.

Digital Forvaltning har ikke egne ansatte, men benytter de ressursene som finnes hos våre eiere. Dette er firmaer med høy kompetanse og inngående erfaring, både fra privat og offentlig virksomhet.

Eiere

Digital Forvaltning eies av tre selskaper som samlet har en høy kompetanse og bred erfaring innen mange av de viktigste IKT-områdene.

Compositae as Compositae as arbeider med applikasjonsarkitektur og systemdesign, programutvikling og implementasjon, samt konsulenttjenester knyttet til dette. Firmaet utvikler både Windows- og Web-applikasjoner basert på .NET-plattformen.
KBit as KBit as arbeider med prosjektledelse, it-rådgivning, kvalitetssikring og standardisering.
Ordinatus Ltd Ordinatus Ltd. arbeider med applikasjonsarkitektur og systemdesign, programutvikling og implementasjon, samt konsulenttjenester knyttet til dette. Firmaet utvikler Windows-applikasjoner basert på .NET-plattformen eller Delphi.