DiFo logo Digital
Forvaltning
DiFo
Hovedside 
Om oss 
Produkter 
IrisBG 
Corema 
Ophelia - fastlege 
Impero - økonomi 
Tjenester 
Prosjektgjennomføring 
Systemutvikling 
Nøkkelpersoner 
Kontakt oss 


 

 

Digital Forvaltning AS

Digital Forvaltning (DiFo) har som forretningsidé å bistå virksomheter med å oppnå en optimal anvendelse av moderne informasjonsteknologi. Våre hovedsatsningsområder er utvikling av standard programvare og tjenester knyttet til gjennomføring av IKT-prosjekter.

> Les mer om Digital Forvaltning AS

IrisBG - Botanical Garden Collection Management

IrisBG - Botanical Garden Collection Management IrisBG er et datasystem for forvaltning av samlingene i botaniske hager. Systemet ble lansert i 2005 og er tatt i bruk av alle de store botaniske hagene i Norge, samt av flere hager i England.

> Les mer om IrisBG

[Oppdatert 12.01.2011]

Corema - Collection and Research Management

Corema - Collection and Research Management Corema er et datasystem for forvaltning av naturhistoriske samlinger. Systemet ble lansert i 2010 og er tatt i bruk av Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

> Les mer om Corema

[Oppdatert 12.01.2011]

Ophelia - oppfølging av fastlegeavtaler

Ophelia er et datasystem for oppfølging og forvaltning av en kommunes fastlegeavtaler. Systemet er utviklet i samarbeid med Bærum kommune.

> Les mer om Ophelia

[Oppdatert 28.07.2006]

Impero - et økonomisystem med åpen kildekode

Digital Forvaltning har startet utvikling av et nytt økonomisystem, Impero, basert på åpen kildekode (open source).

Impero vil bli et komplett økonomisystem for offentlige virksomheter. Systemet vil bl.a. inneholde moduler for regnskap, budsjett, analyse, rapportering og elektronisk fakturahåndtering.

> Les mer om Impero - økonomi

[Oppdatert 01.07.2010]